Zoek op kaart
×
 
×
I n f o   o v e r   d e   k a a r t l a g e n

Doorsnede
Bij de doorsnede kunnen de routes naar de verschillende punten ook aan en uit worden gezet. Het percentage laat zien welk deel van het verkeer dat op de Helperweg (voor de Helperzoom tunnel) is gemeten, ook op het begin/eindpunt van de route is gevonden.

Om te bekijken hoeveel van het verkeer in de Savornin Lohmanlaan en de Goeman Borgesiuslaan een relatie heeft met de Helperzoom tunnel zijn hier twee referenties gemeten.


Snelheid en drukte
Naast de snelheid is in een afzonderlijke laag de drukte (in aantal probes) beschikbaar. Dat staat gelijk aan het aantal waarnemingen van TomTom en geeft een indicatie van de drukte.

Om makkelijk te kunnen vergelijken is het ook mogelijk om het verschil tussen twee periodes te laten zien.


Voorwaarden: Gebruik van de TomTom data gebeurt onder de condities van TomTom. Dit betekent dat de snelheidsdata niet mag worden gebruikt voor de directe inzet voor handhaving.
MOVIMAPS kijkopkaart.nl is een initiatief van Hastig. Interesse? Neem contact op met kaart@hastig.nl.


(c) MOVIMAPS 2021


×
P r i v a c y

MOVIMAPS kijkopkaart.nl maakt beperkt gebruik van cookies:
- één voor deze instelling
en na instemming:
- cookies van Google Analytics*
- overige cookies: geen

* Google Analytics toegepast met geanonymiseerde IP conform de richtlijn Autoriteit Persoonsgevevens.

LEGENDA